Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Policy Brief No. 53: Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в 10 страни-членки на ЕС
 
Пълен текст (Adobe PDF, 483 KB)

Макар и в различна степен, ЕС оказва сериозно влияние върху интеграционните политики на всички страни-членки. Основен двигател при формулирането на националните интеграционни стратегии са именно европейските стандарти, които включват Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС и индикаторите от Сарагоса. Именно влиянието на европейските стандарти е направило по-видим процеса на създаване на институции за управление на миграционните и интеграционни процеси и системите за събиране на данни в десетте страни-членки на ЕС.

Индикаторите от Сарагоса за интеграция на мигранти представляват само минималния набор от индикатори и страните-членки са насърчавани да събират и анализират допълнителни данни, в зависимост от законовата и политическа рамка в страната и разпределението на имигрантското население. Употребата на индикатори дава на политическите актьори дългосрочна перспектива и реална база за политическо планиране. Ето защо тези индикатори следва да бъдат достъпни – това ще даде не само отправна точка за обмен на опит сред страните от ЕС, но и за базирано на реални данни формулиране на управленски решения, наблюдение и реализиране на политики.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ