Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Policy brief No. 54: Трафик на деца сред уязвими ромски общности
 
Пълен текст (Adobe PDF, 471 KB)

Трафикът на хора е доходоносно престъпление и грубо нарушаване на човешките права, което засяга всички държави-членки на ЕС. Трафикът на деца заслужава специално внимание от страна на органите за борба с трафик, тъй като децата са особено уязвими към трафик, повторен трафик и виктимизация, а броят на децата, трафикирани в ЕС, се увеличава. От особена важност е предприемането на мерки за разследване, защита и превенция на трафика на деца и поради факта, че експлоатацията на деца и нарушаването на техните права има изключително негативен ефект върху децата и обществото като цяло.

Докато за явлението трафик на хора с цел сексуална експлоатация на жени вече има натрупани емпирични доказателства, други форми на трафик не са привлекли вниманието на изследователи, академици и експерти. Това означава, че жертвите на експлоатация остават извън обхвата както на механизмите за идентификация, така и на съществуващите мерки за подпомагане. Изхождайки от тези данни, консорциум от седем партньорски организации цели да разгледа три недобре проучени специфични форми на трафик на деца с цел да допринесе за изучаване на това как и защо децата стават жертви на експлоатация. Трите специфични форми са трафик на деца с цел просия, трафик с цел джебчийство и трафик с цел сексуална експлоатация на момчета.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ