Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Противодействие на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа чрез развитие на мерки за наблюдение на радикализацията
 
На 29-ти и 30-ти юни 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията стана домакин на първия семинар от международната инициатива за развитие на мониторинг инструмент в областта на радикализацията в Югоизточна и Централна Европа. От страна на Центъра за изследване на демокрацията участие в срещата взеха Мила Манчева, Старши изследовател, Росица Джекова, Кординатор на програма Сигурност, Емил Ценков, Главен експерт, Миряна Илчева, Научен сътрудник, Мария Дойчинова, Анализатор, Любомира Дерелиева, Анализатор и Явор Томов, Анализатор; и следните партньори: Диа Анагносто и и Димитрис Склепарис , Елиамеп, Гърция, Людек Моравец и Олдрих Крюлик, Карловски университет, Прага. Семинарът предсатви резултати от проведени национални изследвания на тенденциите в областта на дясна и лява радикализация, на ислямистка радикализацията и на футболното хулиганство. В допълнение се проведе дискусия относно най-подходящите инструменти за наблюдение, които да бъдат адаптирани към националния контекст на трите страни.

В хода на първите две сесии, българските и чешките изследователски екипи представиха основни резултати и изводи, относно тенденциите в процесите на радикализация в България и Чехия. Любомира Дерелиева, Мария Дойчинова, Мила Манчева и Явор Томов обсъдиха проявленията и потенциалът за развитие на ляв и десен радикализъм, ислямистка радикализацията и футболно хулиганство в България. Людек Моравец и Олдрих Крюлик (Чехия) предложиха дискусия по същата проблематика за Чехия. Изследователите от двата екипа обсъдиха главните идеи, актьори, организационни структури, проявления, и групите в риск от радикализация във всяка от двете държави. Бе подчертано, че и в двете страни по-силно проявени са групите на крайната десница, за разлика от по-слабото присъствие на ляви актьори. Изследователите от Центъра за изследване на демокрацията подчертаха, че направеното изследване е първо по рода си за България, където темата радикализация доскоро е била вън от интереса на социалните изселдователи. Двата екипа приключиха сесиите с обсъждане на институционалните политики в областта на радикализацията и техните силни и слаби страни.

30-ти юни, дискусията бе открита от Диа Анагносто и Димитрис Склепарис (Елиамеп, Гърция), които анализираха тенденциите в областта на радикализацията в Гърция. Противоположно на България и Чехия, Гръция е доминирана от силното историческо присъствие на крайно леви и анархистически групи, асоциирарни с политическо насилие. Крайно десни групи, от друга страна, се появяват в последните години в контекста на икономическата криза. Относно футболното хулиганство, Димитрис Склепарис обобщи, че доскоро изследователският интерес е бил съсредоточен предимно върху медийното представяне на темата и набора от мерки за институционално противодействие на крайните му прояви.

Последната сесия от семинара бе ръководена от Росица Джекова, която направи преглед на мерките за противодействие на радикализацията и инструментите за мониторинг, разработени от държавите-членки на ЕС, предназначени най-вече за решаване на въпросите, свързани с ислямската радикализация. Обобщени бяха четири основни подхода за противодействие на радикализацията в рамките на ЕС: общ подход за превенция на престъпността и социална политика; подход, основан на сигурността; подход, основан на социалната интеграция; и подход, основан на адресирането на различни и участието на множество агенти.
Последваха кратки презентации относно пропуските в наблюдението на радикализацията в България, Чехия и Гърция. Сесията приключи с дискусия за най-подходящите подходи за наблюдение, които да бъдат разработени в трите страни.

Програма на събитието (на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ