Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Русе
 
На 12 декември 2003 г. в Русе бе организиран информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Целта на информационния ден бе да се стимулира обществения диалог за въвеждане на институцията на национално и местно ниво.

Участваха кметове на общини и общински съветници от редица общини в областта (включително и секретаря на община Русе Атанас Георгиев) юристи, журналисти, представители на неправителствени организации.

Анелия Атанасова, ръководител на екип в Инициатива местно самоуправление, представи новоприетите изменения в Закона за местното самоуправление и местната администрация и възможностите, които предоставят за създаване на местни институции омбудсман.

Общественият посредник на Столична община Антоанета Цонева запозна участниците с опита и дейността на институцията в София. Сред темите, обсъдени по време на дискусията бяха законодателната рамка и чуждестранните практики по отношение на участието на гражданите в работата на местните власти и успешния опит по въвеждане на институцията омбудсман на местно ниво в редица общини в България.

Участниците в семинара се обединиха около мнението, че въвеждането на институцията обществен посредник в община Русе ще играе много важна роля за ефикасната защита на правата на човека, както и за преодоляване на лоши административни практики и подобряване на отношенията граждани – местна администрация.

Програма на информационния ден
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ