Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Програма за ускорен икономически растеж и подобряване на конкурентоспособността на България
 
Между 2009 и 2015 г. България е слязла от 38-то на 55-то място в международната класация за конкурентоспособността на националните икономики на Института за развитие на управлението (IMD), Швейцария. Въпреки негативната тенденция за този перидо, през последните три години страната ни бавно подобрява своето положение като от 2013 г. се изкачва с две места по-напред от 57 на 55 място. Все още националната ни конкурентоспособност се основава преди всичко на ниската цена на труда и стабилната фискална политика на страната. „Това има както предимства, така и недостатъци, защото ниските цени на заплащане могат да привлекат инвеститори, но това не се отразява добре на покупателната способност на населението,“ обясни Тодор Галев, Старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията при представянето от Българската минно-геоложка камара на модел за успешно национално планиране и подобряване на конкурентоспособността на страната.

Анализът на Центъра за изследване на демокрацията показва, че три области на конкурентоспособност имат нужда от специално внимание и реформи за позициите на България на международните пазари – образование, енергетика и ефективност на администрацията. Сред целите на Програмата за ускоряване на икономическия растеж на Центъра за изследване на демокрацията са дългосрочно планиране, съгласуването на цели в идентифицираните ключови области както и необходимостта от създаване на методика за регулярна оценка от напредъка.

На пресконференцията, състояла се на 10 юни 2015 г. в Бизнес център „Земята и хората“, София и организирана от БМГК, бяха представени два анализа на конкурентоспособността на българската икономика, разработени по задание и с помощта на Минно-геоложката камара от Центъра за икономическо развитие и Центъра за изследване на демокрацията. Освен аналитичната част, двете публикации, налични на сайта на БМГК и в електронен формат, отразяват и визията за структурата и съдържанието на една национална програма за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и на страната, а също и система за публичен мониторинг на изпълнението и резултатите. Председателят на БМГК, проф. д-р Лъчезар Цоцорков подчерта необходимостта от прилагането на такъв модел за дългосрочно планиране на националната политика, основаващ се на международно призната методология и система за мониторинг на напредъка. Професор Цоцорков посочи, че съществува обоснована необходимост да се създаде прагматична и трайна структура на програма за повишаване конкурентоспособността на българската икономика като важен инструмент за ускорен икономически растеж. Според него, такава програма трябва да се основава на методиката на Института за развитие на управлението (IMD), Швейцария, която е ориентирана към бизнес потребителите и представлява ценен източник на информация за всички чужди или български инвеститори.

Основен извод от изследването на Центъра за икономическо развитие е, че българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна, въпреки някои положителни промени. Д-р Мария Прохаска подчерта, че има нужда от спешни мерки във всички области, но приоритетните сред тях са реформа на публичните институции, насърчаване на иновациите, развитие на инфраструктурата, насърчаване на чуждите инвестиции, подобряване на образованието, както и насърчаване развитието и да по-ефективното използване на европейските фондове.


Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (Adobe PDF, 1.9 MB)

Презентация на д-р Тодор Галев, Старши анализатор, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 663 KB)

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентоспособността на България (2007-2013 г.), Център за икономическо развитие, София, 2014 (Adobe PDF, 2.1 MB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ