Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Международната конкурентоспособност на България за 2015 г.
 
На 27 май 2015 г., Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Докладът оценява цялостното представяне на 61-те най-развити икономики в света, чрез повече от 300 показателя в сферите: икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда и инфраструктура. Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам. Докладът позволява на българското правителство да сравни ефективността на политиките си спрямо най-успешните страни в света и на големите международни и национални компании да планират потенциалните си инвестиции.

През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най‐неконкурентоспособните държави, като с по‐ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Страната остава далеч от най-доброто си постижение – 38-мо място през 2009 г. - признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността. Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в межуднародната конюктура.

Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкуретната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа. Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

Програма (Adobe PDF, 117 KB)
Информация за медиите (Adobe PDF, 180 KB)
Презентация на международната конкурентоспособност на България за 2015 г. (Adobe PDF, 691 KB)

Предходни събития

Публична дискусия: Международната конкурентоспособност на България 2014 г.
Публична дискусия: Международната конкурентоспособност на България 2013
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2012
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2011
Публична дискусия: Международната конурентоспособност на България 2010
Пресконференция: Международната конурентоспособност на България 2009
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2008
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2007
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 2006

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ