Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Policy Brief No 48: Антикорупционни мерки в правоохранителните институции
 
Пълен текст (Adobe PDF, 356 KB)

В страните, където корупцията е систематична и масова, сериозни промени са възможни само ако институциите, които противодействат на това престъпление, успеят първо да овладеят собствената си вътрешно-институционална корупция. Ограничаването на корупционните практики в органите за вътрешна сигурност ще даде на българското общество средство за осезаема промяна. Опитът на развитите демокрации показва, че успехът в тази насока зависи от изграждането на цялостни системи на противодействие, обхващащи структури не само в полицията и в МВР, но и извън тях. Корупцията сред служителите на правоохранителните органи е явление, на което много европейски страни обръщат все по-голямо внимание. Докато все още липсва единен подход срещу корупцията в правосъдната система или сред политическия елит, противодействието на корупцията в правоохранителни служби се е превърнало в общоевропейска задача. В редица европейски страни през последното десетилетие са предприети реформи и са разработени междуинституционални системи за противодействие на полицейската корупция. На европейско равнище съществуват платформи като ЕПСК (Европейски партньори срещу корупцията), където институциите, отговорни за противодействие на корупцията, си сътрудничат и обменят опит. Европол, Интерпол или ООН също изработват и предлагат общи стандарти и добри практики за превенция на корупцията в полицията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ