Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Скритата икономика в Македония Policy Brief 1: Икономика на мъглявини и сенки – скритата икономика в Македония
 
Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Центъра за изследване и създаване на политики (CPRM), разработиха серия доклади, анализиращи проявленията на скритата икономика в Македония. Анализите обхващат теми като противодействие на недекларирания труд, укриването на данъци и данъчните измами, медийното отразяване на скритата икономика и корупцията.
Настоящият документ прави общ преглед на скритата икономика в Македония, включително на причините и последствията от нея. Авторите описват макроикономическата обстановка в страната и специфичните условия, които подпомагат широкото разпространение на проблема. Анализът предоставя основните дефиниции и различните методи за измерване на скритата икономика. В допълнение, той прави преглед на най-новите политическите мерки в тази област, прилагани в Македония, анализира тенденциите и проявленията на феномена и предоставя допълнителни препоръки към политиката.

Авторите подчертават няколко ключови момента:
  • Скритата икономика в Македония, в зависимост от използвания метод за измерване, варира между 24% и 47% от БВП с тенденция за понижаване.
  • Намаляващият, но все още висок процент на безработица (28,4% към втората четвърт на 2014 г.) - един от основните фактори, пораждащи скрита икономика - показва тенденция за преминаване от неформалния към формалния сектор.
  • Индикаторите на ненаблюдаваната икономика (NOE) и наблюдаваната неформална заетост, които се следят от Националния статистически институт на Македония, също показват тенденция на намаляваща скрита икономика и увеличаваща се формализация на работната сила.
  • Привличането на преки чуждестранни инвестиции чрез подобряване на бизнес средата, увеличаването на капацитета на Програмата за самостоятелна заетост на Агенцията по заетостта и реформите в инспекторатите ще останат едни от най-ключовите фактори в насърчаването на процеса на формализация на труда и бизнеса и намаляването на скритата икономика.


Скритата икономика в Македония Policy Brief 1: Икономика на мъглявини и сенки – скритата икономика в Македония, септември 2014 г. (Adobe PDF, 773 KB, на английски език)
Скритата икономика в Македония Policy Brief 1: Икономика на мъглявини и сенки – скритата икономика в Македония, септември 2014 г. (Adobe PDF, 877 KB, на македонски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ