Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар: Представяне на Policy Brief: Връзките между корупцията и организираната престъпност
 
На 16 февруари 2015 г. Македонският център за международно сътрудничество (МЦМС), в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията, организираха в Скопие семинар, посветен на връзките между корупцията и организираната престъпност.

Г-жа Емина Нурединоска, началник на отдел „Гражданско общество и демократизация“ в МЦМС, приветства участниците и представи дейностите, с които двете неправителствени организации се занимават. Тя очерта негативните въздействия, които корупцията осъществява над икономиката и обществото.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра, наблегна над нуждата от по-силен граждански контрол както над връзките между корупция и организирана престъпност, така и над ефективността на държавните институции, които се занимават с тези въпроси. Той отбеляза, че в следствие на процеса на глобализация корупцията се е превърнала в сложен проблем, касаещ сигурността. Недостатъчно ефективното прилагане на политиките за справяне с него в една държава – членка на ЕС може да пренесе проблема и да влоши сигурността на други такива. През последните години се наблюдава увеличаване на броя на различните престъпления. В този смисъл, справянето с явлението изисква систематичен подход на действие. Механизмът за оценка на заплахата от организираната престъпност представя подходящ инструмент, с чиято помощ може да се анализират произхода и проявленията на проблема и да се представи система за ранно предупреждение. Необходима е по-комплексна система за споделяне на информация между националните органи в сферите на следенето на престъпници отвъд граница, предотвратяването на измами с ДДС, укриване на данъци и т.н. Г-н Стефанов също така поздрави МЦМС за тяхната ангажираност в тази нова област.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра, представи два от трите документа в публикацията. Той подчерта, че в последно време гражданското общество е навлязло в територия, която беше ограничена само до тайните служби – анализа на организираната престъпност. В Европа съществуват съществени различия в това как организираната престъпност използва корупционните практики в помощ на дейността си, как влияе на обществото, и какъв е отговора на обществеността. В повечето случаи дребната корупция е във фокуса на дискусии и разследвания, тъй като е по-лесна за наблюдение и доказване. В последно време обаче дебатът и ангажираността на гражданското общество се пренасочиха към корупцията на високо ниво, тази в политиката. Г-н Ялъмов отбеляза най-честите случаи на злоупотреба със служебно положение в България. Обществените поръчки са сред основните инструменти за незаконно придобиване на финансови облаги от публичните средства. Един пример представя финансирането на предизборни кампании от частни компании, които по-късно получават големи по размер договори за обществени поръчки като „заплащане“ за тяхната подкрепа. Втората област за безпокойство е почтеността на съдебната власт. Две трети от населението на България смята, че съдиите са корумпирани. Според резултата от проучването същият проблем е налице и в Македония. Г-н Ялъмов представи инструмента за Оценка на опасността от организирана престъпност (ОООП), въведен първо от Европол. Македонското министерство на вътрешните работи е в процес на оценка на възможността за приемане на инструмента в страната, за да бъде той в помощ при следенето на рисковете от трафик на хора, наркотици, кражбите на коли и т.н. Той подчерта, че организираната престъпност е бизнес, който се адаптира към новата среда и намира нови методи на действие. В този смисъл трябва да се разглежда като такъв и да му се противодейства подобаващо чрез ОООП механизма и систематизираните и координирани усилия на всички органи за противодействие. Друго положително въздействие от ОООП е, че вместо да се чака да се появи нов вид престъпно действие, системата предоставя възможност за прогнозиране на следващите криминални дейности и възможности за техните противодействия. По този начин оценката на опасността от организираната престъпност трябва да е редовно занимание, което събира информация от различни източници и свързва институции, които обикновено не осъществяват съвместна дейност. ОООП може да се разглежда като процес на управление на знанието по най-съществените въпроси, които трябва да се наблюдават и с които трябва да се справим. Приемането на механизма ще изпрати положителен сигнал към обществеността, че правителствата са отворени към диалог с гражданското общество и че управляващите органи са почтени.

Г-жа Емилия Туджаровска-Гьоргиевска, ръководител „Проекти“ в МЦМС, представи третия документ, касаещ ролята на медиите и неправителствените организации при изследването на връзките между корупцията и организираната престъпност. Тя обясни, че безработицата сред и ниските заплати на македонските граждани са считани за много по належащи проблеми от организираната престъпност и корупцията. В същото време 19,8% от анкетираните в проучването смятат, че всички държавни служители са замесени в корупция, а 43,2% вярват, че по-голямата част от тях са замесени. Фалшифициране на пари, подкупите, прането на пари и контрабанда са сред най-често срещаните форми на организирана престъпност според Министерството на вътрешните работи. В същото време неправителствените организации и медиите все още не успяват да се ангажират с тези теми достатъчно, а контрола върху медиите изкривява общественото мнение. Тази тенденция е повод за особено безпокойство, тъй като медиите имат съществено влияние – 28,4% от участниците в проучването признават, че мнението им се формира от медиите. Г-жа Туджаровска-Гьоргиевска отбеляза, че според многобройни анализи свободата на медиите се влошава. Индексът Freedom House, отчитащ медийната свобода е намалял от 5,00 през 2013 г. до 4,47 през 2014 г. Тя заключи че съществува нужда от по-силни законови уредби за медийната свобода и свободния достъп до информация. Неправителствените организации и медиите трябва да бъдат обучени в методи за разследване.

Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра, подчерта, че въпреки че е по-лесно да се упражнява контрол при по-малък мащаб, когато разглеждаме световната икономика, предизвикателството е по-голямо и е нужен формален документ, очертаващ процедурите на организираната престъпност и оценката на опасността от корупция. В България Центърът за изследване на демокрацията работи в тясно сътрудничество с Министерство на вътрешните работи (МВР) за приемането на методология за оценка на опасността. Г-н Стефанов наблегна на факта, че е по-важно да се разглеждат криминалните транзитни пътища спрямо отделни малки пазари, свързани с организираната престъпност. Тези пътища създават пробив и нелегални канали в сферата на митниците и граничната полиция, които могат да бъдат използвани за други форми на организираната престъпност като трафик на оръжие, хора и т.н. Медиите трябва да започнат да задават въпроси за ефективността на властите при противодействието на организираната престъпност. Гражданското общество и медиите също трябва да изследват случващото се по високите етажи на политиката. Г-н Стефанов отбеляза типична тенденция за Източна Европа – влиянието на организираната престъпност над съдебната власт. Такъв не е случаят в Западна Европа, където дори в Италия съдебната власт и прокурорите успяха да осъществят контрол над корупцията.

По време на дискусията, г-н Боян Гюзелов, експерт в МЦМС отбеляза че съществува порочен кръг, образуван от пристрастните медии, които показват само едната страна на монетата. Контролираните медии спомагат за създаването на пасивно гражданско общество, което не разпознава корупцията и организираната престъпност като проблеми от особена важност. Това се потвърждава от възприятията на участниците в проучването, според които корупцията е петият най-належащ проблем, докато в други държави е посочен на първо или второ място.

Програма (Adobe PDF, 323 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ