Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Церемония по награждаване "Признание за приноса на гражданското общество при установяване на институцията обществен посредник"
 
На 19 юли 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе церемония по награждаване “Признание за приноса на гражданското общество при установяване на институцията обществен посредник”, организирана от Коалиция 2000. С почетни грамоти бяха наградени четири неправителствени организации изпълняващи проекти по Програмата “Гражданско общество срещу корупцията” на Коалиция 2000, както следва:Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – Смолян – по проекта “Срещу корупцията – лице в лице. Институционализиране на обществен посредник и обществени съвети за борба с корупцията на общинско ниво”
Сдружение “Бъдеще за всички” - София по проекта “Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област”
Българско сдружение за честни избори и граждански права – Клуб Разград (БСЧИГП) по проекта “Отворени врати за гражданите на Разград”
Българска асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове – Пловдив, по проекта “Подкрепа и съдействие за решаване на извънсъдебни спорове в сферата на средното образование чрез установяване на училищни посредници в училищата”.

Почетните грамоти на наградените бяха връчени от г-н Джеймс Пардю, Посланик на САЩ в България.


Първите три отличени организации подпомагат установяването на граждански контрол върху органите на местната власт чрез институционализиране на обществени посредници (местни омбудсмани). В резултат на тяхната успешна работа бяха избрани обществени посредници в общините Баните, Смолянско, Ботевград и Разград, които вече решават конкретни проблеми на гражданите и допринасят за установяването на по-голяма прозрачност и отчетност в работата на общинските власти. Българската асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове – Пловдив има работи успешно за легитимиране училищния посредник като механизъм за решаване на спорове в сферата на средното образование.

Избирането на местни обществени посредници стана възможно благодарение на приетото през 2003 г законодателство, уреждащо дейността на националния омбудсман и местните обществени посредници (Закон за омбудсмана и Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация), предхождано от шестгодишна експертна и методическа помощ от страна на Коалиция 2000 и други граждански организации, оказвана на държавните институции и гражданското общество.

Приветствени думи към участниците в церемонията и отличените организации бяха отправени от посланик Джеймс Пардю,министърът на правосъдието Антон Станков, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра.

Поздравителна реч на посланик Джеймс Пардю (на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ