Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
България и Южен поток: рискове за енергийната сигурност и завладяване на държавата
 
Пълен текст (Adobe PDF, 410 KB, на английски език)

През 2014 година въпросът, свързан с бъдещето на Европейската енергийна сигурност придоби нови измерения на значимост в контекста на ескалиращата криза в Украйна. Русия успешно демонстрира способността си да оказва политическо влияние върху страните от Югоизточна Европа и Черно море, упражнявайки натиск върху енергийните им пазари. Правителството в България бе принудено да заложи на ключов за Москва проект – „Южен поток“, за сметка на дългосрочна стратегия за диверсификация на газовите си доставки.

Статията проследява развитието на проекта на „Газпром“ в България, разглеждайки статута на енергийната сигурност на страната и рисковете от завладяването на държавата от трети частни или държавни интереси. Дефицитите в управлението на българския енергиен сектор ограничава способността на страната да постигне по-добри условия по газовите преговори, което допълнително утежнява енергийната й зависимост и оказва натиск върху публичните финанси. България стартира изпълнението на проекта „Южен поток“ без независимо планиране и анализ на приходите и разходите. Придвижването на проекта поставя и страната в конфликт с енергийните приоритети на Европейския съюз, както и с принципите на Европейската Комисия за либерализация и конкурентост. Фокусът върху проекта измества вниманието и ресурсите на държавата от приоритетните инвестиции и належалите проблеми в сектора, като липсата на газови интерконектори, газохранилища, преносни системи, енергийна бедност и енергийна ефикасност.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ