Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Справочник на институциите и организациите, работещи с избрани уязвими групи
 
Справочник на институциите и организациите, работещи с лишени от свобода (Adobe PDF, 918 KB)

Справочник на институциите и организациите, работещи с бежанци и мигранти (Adobe PDF, 783 KB)

Справочник на институциите и организациите, работещи с жертви на домашно насилие (Adobe PDF, 770 KB)

Справочник на институциите и организациите, работещи с жертви на трафик (Adobe PDF, 607 KB)

Настоящият справочник на институциите и организациите, работещи с избрани уязвими групи – лишени от свобода, бежанци и мигранти, жертви на домашно насилие и на трафик на хора - e създаден в рамките на инициативата „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения“. Държавните институции и НПО са представени в отделни графични формати, открояващи както тяхната контактна информация, така и основните дейности, които извършват в подкрепа на уязвимите групи. За институциите е изяснено правното основание за тяхната работа с отделните общности, а за организациите са очертани главните проекти в областта, по които са работили в последните години.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ