Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Превенция на онлайн тормоза сред учениците: кръгла маса с участието на медиите
 
На 05 декември 2014 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на медиите на тема "Превенция на онлайн тормоза сред учениците". Тя се проведе в рамките на проекта "TABBY - Пътуване в ЕС". В кръглата маса участваха г-н Георги Апостолов от Центъра за безопасен интернет към фондация "Приложни изследвания и комуникации", г-жа Светла Енчева от Социологическата програма на Центъра на демокрацията, учители от столичните 30-то СОУ и 18-то СОУ, журналисти от bTV, TV+, "Дневник", "Маргиналия", представители на неправителствени организации.

Г-н Георги Апостолов подчерта, че днешните деца общуват и се социализират 80% посредством интернет. Според него интернет е превърнал училищния тормоз на практика в 24-часов. Онлайн комуникациите създават лесни предпоставки жертвата да отмъщава и по този начин, на свой ред, да се превърне в насилник.

Г-жа Светла Енчева представи резултати от изследване, проведено сред ученици от 16 училища в 7 български населени места. Според резултатите от изследването учениците говорят за сигурността в интернет повече с учителите си, отколкото с родителите - и преди обучението по проекта TABBY, и след него, тази тенденция не се променя. Тя подчерта, че много често децата не разпознават тормоза, а го смятат за шега, както и че жертвите и извършителите на онлайн тормоз често пъти съвпадат. Резултатите от изследването сочат, че на този етап в България "традиционният" тормоз все още е по-популярен от онлайн тормоза.

Присъстващите учители споделиха личния си опит от участието в проекта, предизвикателствата, с които са се сблъсквали, и разказаха какво той е донесъл на учениците, на родителите им и на тях самите.

Презентация "Самооценка на заплахите от тормоз в интернет сред учениците" (PDF, 797 KB)


* Проектът е съфинансиран от DAPHNE 3:Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ