Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценка на заплахите от тормоз сред тийнейджърите: пренасяне на процедури за предпазване в Европа
 
На 16 декември 2012 г. Центърът за изследване на Демокрацията, съвместно с Центъра за безопасен интернет, започна работа по втората фаза на инициативата „TABBY в интернет“ – „Оценка на заплахите от тормоз сред тийнейджърите: пренасяне на процедури за предпазване на в интернет в Европа“.

Редом с координаторите от Втория университет на Неапол в Италия и старите партньори по проекта от България, Унгария, Гърция и Кипър, се присъединиха нови партньори от Франция, Испания и Полша.

Проектът TABBY се разработва с цел превенцията на киберзаплахите и кибертормоза сред младежите посредством оценяване на заплахите от кибертормоз/преследване чрез разработване на утвърден подход / набор от инструменти за самите ученици и младежи, както и за учители, педагогически съветници и родители. Целта е да се определи вероятността от и сериозността на заплахите и да се намалят рисковете, свързани с тормоза, натрапчивото или дори екплицитно поведение на насилие, също и да се предприемат адекватни действия срещу подобни прояви.

Проектът тематизира предизвикателствата и заплахите, пред които са изправени училищните лидери, учителите, родителите и самите ученици, свързани с използването на компютри, мобилни телефони и други интерактивни устройства, най-вече кибертормоза (схващан като електронна агресия), киберзаплахите, като например публикуване на материали, които са директна заплаха или съдържат знак или намерение за причиняване на вреда на себе си или, по-често, на други лица. Въпреки че много от тези постъпки се извършват извън училище, негативните ефекти от тях имат директно въздействие върху психическото състояние на учениците и, разбира се, на образователните им постижения. Ето защо е необходимо училището да предприеме действия и да подкрепя учениците в справянето им с тези предизвикателства.

Във всички участващи страни ще се проведе обучение на учители с разяснения как да се работи тийнейжъри, за да се предпазят от тормоз в интернет. През определени интервали ще бъде попълван онлайн въпросник, за да се проследят промените в нагласите на тийнейджърите в резултат на обучението по предпазване от тормоз в интернет и за да им се помогне сами да оценят поведението си.

В рамките на инициативата ще бъде разработена видео игра като друг метод на самооценка на свързаното с тормоз в интернет поведение.


* Проектът е съфинансиран от ЕС, програма DAPHNE 3:Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ