Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Борбата на антикорупционния фронт
 
На 23 октомври 2014 г. бе представен докладът Антикорупционната фронтова линия, в рамките на ANTICORRP, проект по рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания. Събитието се проведе в международния преподавателски и изследователски център Hertie School of Governance в Берлин, Германия. Основаната теза на публикацията е, че тенденцията за увеличаване фокуса върху регулациите като средство за борба с корупцията не дава необходимите резултати, а международния натиск за намаляване размерите на социалния феномен в световен мащаб не се материализира. Дори в държави, чиито показатели се подобряват, използването на обществена длъжност като средство за лична изгода продължава да бъде проблематично. Проучванията на общественото мнение по въпросите на корупцията често остават неразбрани – както от тези, които биват изследвани, така и от онези, които предлагат антикорупционни политики.

Г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност в Център за изследване на демокрацията и съавтор на представената публикация, разгледа основните процеси и събития, оформили антикорупционната среда в България през последните две десетилетия. Независимо от подобрението на редица стандартни показатели и въвеждането на утвърдени антикорупционни мерки, анализът на управленските практики в страната разкрива, че методите за заобикаляне на пазарната конкуренция, особено в сфери като обществените поръчки, са неизменна част от българската реалност.

За подробна информация от провелата се кръгла маса, посетете официалната страница на проекта.

Избрани глави от доклада, както и редица други научни публикации и резултати от проекта, са достъпни на интернет страницата на ANTICORRP.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ