Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Регионална конференция: Тенденции и предизвикателства при прилагането на антикорупционни стратегии
 
На 25 ноември 2014 г. Регионалната антикорупционна инициатива (RAI), член на инициативата SELDI и Центърът за сътрудничество в областта на сигурността (RACVIAC), в сътрудничество с Министерството на правосъдието на Република Македония, организираха регионална конференция в Скопие, посветена на тенденциите и предизвикателствата при прилагането на антикорупционни стратегии. Представители на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) от България и Македония взеха участие в конференцията.

Участниците наблегнаха на важността на механизмите за наблюдение като предпоставка за ефективното прилагане на стратегиите за борба с корупцията в страните от Югоизточна Европа. В този контекст участниците обсъдиха Работния план на Регионалната антикорупционна инициатива за периода 2014 - 2015 г. Участниците отбелязаха нуждата от различен подход във всяка държава. Те стигнаха до заключението, че ефективността на националните антикорупционни стратегии до голяма степен зависи от това дали те са били проектирани въз основа на националния контекст, както и въз основа на идентифицираните корупционни предизвикателства, специфични за страната.

Г-н Руслан Стефанов, координатор на Инициативата SELDI и директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията подчерта, че Югоизточна Европа е постоянно под системен корупционен натиск. Той представи основните изводи от Регионалния антикорупционен доклад на инициативата SELDI и наблегна на факта, че гражданските организации са сред най-важните участници в борбата с корупцията. Въпреки това все още липсват ефективни формални механизми за ангажиране на структурите не гражданското общество от страна на националните правителства. Според г-н Стефанов е налице риск от завладяване на гражданските организации от частни интереси и корупционни схеми. Това се дължи на липсата на задължителни процедури за прозрачност в сектора, ефективен контрол за спазване на финансовите регламенти, одитна култура и практики за самооценка. Г-н Стефанов обобщи препоръките и заключенията от конференцията като подчерта значението на ефективните механизми за мониторинг и оценка на националните антикорупционни стратегии и плановете за действие към тях.

Г-н Борян Гюзелов, експерт към Македонския център за международно сътрудничество и член на инициативата SELDI, представи своя опит в мониторинга на изпълнението на антикорупционни стратегии в Република Македония. Той направи преглед на дейностите, предвидени в Държавната програма за превенция и противодействие на корупцията и превенция и намаляване на конфликтите на интереси за 2011-2015 г. Той посочи спецификите на Плана за действие, който включва 220 индикатора за мониторинг на изпълнението и 156 за мониторинг на ефективността. Г-н Гюзелов отбеляза важността на използването на онлайн технологии за събиране на данни и сподели няколко идеи за подобрение на прилаганите мерки. Предложенията включваха използването на показатели за резултатите и въздействието, приоритизиране на рисковите зони, независима оценка и мониторинг чрез използване на компетенциите и експертизата на неправителствените организации.

Г-н Росен Кукушев, Министерство на вътрешните работи на България, представи ролята на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, както и на основните дейности и резултати на българския механизъм за борба с корупцията. Г-н Кукушев обясни организацията на работа и ролята на Центъра като среда за създаване, актуализиране и изпълнение на системи за интервенция. Той описа подготвяния в момента пакет от мерки, включващ предварителни анализи на рискови зони, анализ на специфични закони и изготвяне на предложения за промени на нормативни актове.

Програма (Adobe PDF, 472 KB, на английски език)
Презентация на г-н Борян Гюзелов, експерт към Македонския център за международно сътрудничество (Adobe PDF, 379 KB, на английски език)
Препоръки и заключения от конференцията (Adobe PDF, 325 KB, на английски език)
Регионален антикорупционен доклад на инициативата SELDI
Пълно резюме на дискусията и презентациите са публикувани на сайта на Регионалната антикорупционна инициатива.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ