Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Регионална конференция на мрежата SELDI: Добро управление и предизвикателства пред антикорупционната политика
 
На 13-14 ноември 2014 г., Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI), в сътрудничество с Регионалната антикорупционна инициатива (RAI), Регионалния съвет за сътрудничество (RCC) и Министерството на местното управление в Албания, организираха регионална конференция по въпросите на доброто управление и предизвикателства пред антикорупционната политика, провела се в Тирана. По време на първия ден, участниците представиха своя опит в областта на мониторинга на корупцията и антикорупционната политика, фокусирайки се върху предизвикателствата и ролята на гражданското общество. Противодействието и оценката на корупционните рискове бяха разгледани през втория ден на конференцията.

Ден първи: Мониторинг на корупция и антикорупция: Предизвикателства пред политиките и ролята на гражданското общество

Вземайки под внимание размера и влиянието на корупцията в региона Югоизточна Европа, конференцията допринесе за промотирането на диалога между публичната власт и гражданското общество, и в частност за идентифицирането на ефективни мерки за борба с корупцията. Представители на държавите от региона на Западните Балкани и Турция обсъдиха основните резултати и тенденции от анализа на корупционните проявления и приложението на националните антикорупционни политики. SELDI представи регионалния антикорупционен доклад Антикорупция презареждане: Оценка на Югоизточна Европа, който, стъпвайки на отделните национални анализи и данни от проведените социологически проучвания, прави подробна оценка на антикорупционното развитие в региона.

Ден втори: Противодействие на корупцията чрез оценка на корупционния риск

Вторият ден на форума имаше за цел подпомагане усилията на държавите за идентифициране на корупционни рискове и подобряване процеса за вземане на решения. Участниците в конференцията препоръчаха използването на Методологията за антикорупционна оценка на законодателство, разработена от RCC и RAI, като утвърден международен стандарт в областта. Присъстващите се обединиха и около мнението, че оценката на корупционния риск е ефективен инструмент за противодействие на корупцията.

За подробно резюме на провелите се дискусии, презентации и доклади, моля посетете официалната страница на мрежата SELDI.

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ