Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Policy Brief No 45: Управление и разпореждане с конфискувано имущество в страните – членки на ЕС
 
Пълен текст (Adobe PDF, 493 KB)
Пълен текст (Adobe PDF, 307 KB) (румънски език)

Управлението на обезпечените и разпореждането с конфискувани активи има ключово значение за цялостната резултатност на процеса на конфискация. Липсата на ефективност във фазата на управление на обезпечени активи води до генериране на допълнителни разходи, развала и трайно обезценяване на имуществото. Недостатъчната ефективност във фазата на разпореждане лишава държавата от очакваните постъпления, а в някои случаи води и до невъзможност въобще да се реализира отнетото имущество. В дългосрочен план това ограничава превантивния ефект на конфискацията като механизъм за противодействие на престъпността и предизвиква загуба на общественото доверие в правоприлагащите и правораздавателните органи в държавата.

Въз основа на цялостния сравнителен анализ на управлението на обезпечените и разпореждането с конфискувани активи в ЕС и идентифицираните добри практики Центърът за изследване на демокрацията изведе 7 основни препоръки за България.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ