Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Участие на гражданското общество в разработването, прилагането и оценката на антикорупционни политики
 
Пълен текст (Adobe PDF 907 КB)

Сътрудничеството между публични институции и граждански организации е от съществено значение за всяка успешна антикорупционна стратегия. Нарастващата роля на тези организации в областта на антикорупцията е свързана с цялостна оценка на корупционната система, с възможностите за нейното премахване и за развитието на общонационални и местни системи за интегритет. Прозрачността и достъпът до информация са от съществено значение за постигане на по-голяма ефективност в публичния сектор и намаляване на корупцията, тъй като информацията става достъпна за граждани и организации за контрол.

Ръководството за най-добри практики цели укрепване на сътрудничеството между гражданските организации и държавните институции във връзка с предотвратяването и борбата с корупцията. То предоставя изчерпателна картина на най-ефективните практики за сътрудничество, включително тяхната структура, въздействие и устойчивост, в страни като Румъния, България, Холандия и други. Приложимостта на тези практики се определя най-вече от спецификата на националния контекст, но е възможно да се направят и общовалидни заключения.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ