Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар на инициативата SELDI: Подобряване на управлението в страните от Югоизточна Европа: погледът на гражданското общество и нови публично-частни решения
 
На 20 юни 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията, координатор на инициативата SELDI, в сътрудничество с Турската фондация за икономически и социални изследвания (TESEV) проведе семинар на тема „Подобряване на управлението в страните от Югоизточна Европа: погледът на гражданското общество и нови публично-частни решения“ в Истанбул, Турция. Партньорите на инициативата SELDI представиха предварителни резултати, социологически данни и препоръки, базирани на приложената в началото на 2014 г. Система за мониторинг на корупцията (СМК), както и на националните Доклади за оценка на корупцията. Специален гост на събитието беше г-н Бюлент Тархан, главен инспектор към кабинета на министър-председателя на Турция. Г-н Тархан подчерта ключовите предпоставки за развитието на демокрацията и намаляване на корупцията.

Участниците в семинара обърнаха внимание на множеството проявления на корупцията в различни сфери като обществени поръчки, законодателна система, формиране на бюджета и др. Те посочиха, че противодействието на корупцията във всички области би имало непосилно висока цена и мерките не биха постигнали желания резултат без да са съчетани с промяна на ценностите и разбиранията на хората. Участниците също така дискутираха важността на свободата на пресата, работата с гражданите и широката общественост, нуждата от повече политическа решимост за постигане на по-голяма наказуемост, особено за корупцията по високите етажи на властта. Особено внимание беше отделено на гражданския активизъм, социалните мрежи, отворените бази данни и регистри, социологическите виктимизационни изследвания, както и на разследващата журналистика като инструменти за увеличаване на прозрачността и отчетността.

Програма (Adobe PDF, 348 KB, на английски език)
Информация за медиите (Adobe PDF, 463 KB, на английски език)
Информация за медиите (Adobe PDF, 525 KB, на турски език)
Презентация на г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 1.2 MB, на английски език)
Презентация на г-жа Саня Боянич, UNDP - Черна гора (Adobe PDF, 788 KB, на английски език)
Презентация на г-н Мунир Подумляк, изпълнителен директор на Партньорство за социално развитие (PSD), Хърватия (Adobe PDF, 896 KB, на английски език)
Презентация на г-н Премтон Хисени, изследовател към INSTITUTI RIINVEST, Косово(Adobe PDF, 425 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Валентина-Андреа Димулеско, Румънско академично общество (SAR) (Adobe PDF, 379 KB, на английски език)
Презентация на г-жа Емина Нуредониска, началник отдел Гражданско общество и демокрация, Македонски център за международно сътрудничество (Adobe PDF, 424 KB, на английски език)
Презентация на г-н Марко Паунович, изпълнителен директор, Център за либерално-демократични изследвания, Сърбия (Adobe PDF, 632 KB, на английски език)
Презентация на г-н Руслан Стефанов и г-ца Даниела Минева, Център за изследване на демокрацията и SELDI Секретариат (Adobe PDF, 994 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ