Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар „Лишаването от свобода в Европа“
 
На 7 август 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Лишаването от свобода в Европа“ във Вилнюс, Литва, Испания, в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC).

В рамките на общата тема на инициативата, ресоциализацията на извършителите на престъпления, участниците в семинара обсъдиха какво се включва в обхвата на този термин. От една страна, налице е сравнително тясното разбиране на ниво политики, според което ресоциализацията се приравнява на превенцията на повторното извършване на престъпление. От друга страна, среща се и по-широкото разбиране, че наказанията като цяло и лишаването от свобода в частност следва да имат по-всеобхватен ефект върху извършителя. Експертите обсъдиха и разликите между понятията ресоциализация и социална реинтеграция.

Друга от темите на семинара бе значението на концепцията за „извършител на престъпление“ с оглед на разликите в националните правни системи. Единствената неоспорима включена категория са лицата, осъдени от съд за извършване на престъпление. Има обаче и други групи с подобни характеристики, чието включване в понятието „извършители на престъпления“ може да се оспори: нелегални мигранти, лица, задържани без присъда, лица, настанени в психиатрични болници, защото са извършили престъпление, с изключение на тези, чиито ментални проблеми изключват наказателната отговорност.

В унисон с общата цел на инициативата да се изучи ролята на гражданското общество в работата на пенитенциарната система участниците обсъдиха типовете НПО, чиято дейност трябва да се изследва. Основният проблем в това отношение е фактът, че редица организации работят по теми, свързани със затворите, и за тяхната работа няма централизиран източник на информация. Възможно решение на този проблем би било да се потърсят официални институции или процедури, чрез които да се идентифицират основните граждански организации, ангажирани със затворите, например техни регистри, ако затворническата администрация поддържа такива, участие на НПО в съвети или работни групи, свързани с пенитенциарната система и т.н. Другият обсъждан във връзка с работата на тези организации въпрос бе какво да се прави с ангажирането на доброволци, като се вземат предвид съществуващите разлики в концепциите за доброволчество. Събирането на статистически данни създава сериозни проблеми и бе обсъдено подробно по време на семинара. Част от изследванията в рамките на инициативата целят да установят определени тенденции, така че експертите се обединиха около мнението данните за всяка страна да се събират за по-дълъг период. Това ще позволи идентифицирането на конкретни тенденции относно затворническата популация, капацитета на затворите, пренаселеността, както и профила на лишените от свобода (възраст, пол и т.н.).
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ