Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар „Алтернативи на лишаването от свобода“
 
На 13 март 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Алтернативи на лишаването от свобода“ в Барселона, Испания, в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC).

Във встъпителните си думи г-жа Изабел Ернандес, координатор по алтернативните наказания към Института за социална рехабилитация (IRES), се спря на ролята на гражданското общество в изпълнението на алтернативните мерки за наказване в района на Барселона. Тя запозна участниците с дейностите на Института и очерта задачите на организацията в областта на прилагането на алтернативните мерки.

По-нататък участниците в семинара обсъдиха определението за алтернативи на лишаване от свобода. Постигна се съгласие, че всички санкции, които не включват задържане, всъщност представляват такива алтернативи и следва да се анализират спрямо съответния национален контекст. Що се отнася до обхвата на определението, експертите се обединиха около мнението, че условното осъждане и освобождаване следва също да се смятат за алтернативи. Обсъди се и липсата на адекватни механизми за оценката на мерките да се вземе предвид и мнението на лицата, които ги изтърпяват. В тази връзка заключението на участниците бе, че проучването на алтернативите на лишаването от свобода следва да съдържа и препоръка в оценката на мерките да се включва и отношението на осъдените.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ