Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Доклади за оценка на Кохезионната политика в България 2013
 
През март 2014 г. Генерална дирекция Регионална политика на Европейската комисия публикува доклад за Създаването на работни места като индикатор за ефекта от програмите на ЕФРР и Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България. Докладите са изготвени от експерти на Центъра за изследване на демокрацията в рамките на Експертната мрежа за оценка на европейската Кохезионна политика през текущия програмен период 2007 – 2013 г.


Първият доклад прави преглед на методологията и начините на използване на индикатора „създадени работни места“ от управляващите органи, за да се оцени ефекта на Структурните фондове.


Вторият доклад прави обзор на всички подкрепени области от Кохезионната политика в България и по-специално помощта, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие. Докладът се основава на статистически и финансови данни и на интервюта, проведени с представители на управляващите органи на оперативните програми. Текстът описва напредъка по оперативните програми и техния ефект върху икономиката. Представени са основни заключения от наличните оценки на програмите и на преден план са изведени оставащите пред България предизвикателства.

Доклад за оценка на постиженията на Кохезионната политика в България за 2013 г. (Adobe PDF, 162 KB, на английски език)

Създаването на работни места като индикатор за ефекта от програмите на ЕФРР: България 2013 (Adobe PDF, 1MB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ