Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национален доклад за правната помощ за пострадалите от престъпления
 
В изпълнение на инициативата „Подобряване на защитата на правата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, подкрепена от Европейската комисия и в партньорство с участници от 4 държави членки, Центърът за изследване на демокрацията изготви национален доклад за правната помощ за пострадали от престъпления.

Докладът проследява правната рамка и практиките в тази област и изследва дали пострадалите получават достатъчно информация за своето правно положение, кой има право на безплатна правна помощ и какъв е нейният обхват. Документът излага и становищата на различни заинтересувани институции, адвокати и работещи в НПО, изложени пред изследователите на Центъра, относно положението на пострадалите по отношение на достъпа им до правен съвет и помощ.

Сред заключенията на доклада е, че към момента в България се полагат сериозни усилия за оказване на адекватна правна помощ на пострадалите от престъпления като част от цялостния процес по подобряване на положението им. Сред примерите за това са скорошните изменения на Закона за правната помощ, с които се разширява значително кръгът лица, включително пострадали, които могат да получат безплатна правна помощ, усилията на Националното бюро за правна помощ да поддържа квалификацията на ангажираните в правната помощ адвокати, както и стартирането на дългоочакваната инициатива за национална гореща линия за първична правна помощ и пилотни консултативни центрове в Сливен и Видин.

Докладът отправя и следните препоръки:
• да се направи пълен преглед на съответствието на българското законодателство с най-новите актове на правото на Европейския съюз, засягащи правата на пострадалите;
• опитът, набран в рамките на работата на първата национална гореща линия за първична правна помощ и пилотните консултативни центрове, следва да се анализира внимателно и да се приложи за разкриване на други консултативни центрове особено в уязвими региони;
• Националното бюро за правна помощ следва да използва всички канали за укрепване на експертизата си за работа с пострадали, включително да продължи сътрудничеството с адвокатските съвети и неправителствените организации за подкрепа на пострадали.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ