Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Незаконно придобито имущество. Възникващи въпроси при регулацията на имущество, придобито от престъпна и терористична дейност
 
Прилагайки мултидисциплинарен и сравнителен подход, книгата „Незаконно придобити активи. Възникващи въпроси при регулацията на имущество, придобито от престъпна и терористична дейност” (Dirty Assets. Emerging Issues in the Regulation of Criminal and Terrorist Assets, eds. King, C. and Walker, C., Aldershot: Ashgate, 2014) разглежда иновативни аспекти при регулиране на имущество на лица, участващи в престъпна и терористична дейност, организирана престъпност и корупция. Разгледани са характеристиките на наказателните, граждански и регулаторни механизми за отнемане на финансови активи на извършители на финансови престъпления, с цел предотвратяване на бъдеща престъпна и терористична дейност. Благодарение на приноса на водещи международни учени и специалисти в областта на правото, икономиката, финансовия мениджмънт, криминологията, социологията и политическите науки, книгата разглежда правните основи и тяхното прилагане в държави със значителен практически опит в противодействието на незаконното придобиване на имущество, представяйки нови гледни точки. Оценени са както ефективността на подхода на „следване на парите”, така и последствията от неговото прилагане за човешките права.

Авторът на главата „Гражданска конфискация на незаконно придобито имущество в България” Росица Джекова, анализатор в Център за изследване на демокрацията, разглежда практическите пречки за гражданска конфискация в България, като отчита основните институционални, законови и политически фактори, който влияят върху прилагането на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Тя твърди, че социално-културната специфика на организираната престъпност в България, както и цялостната политика за противодействието й, са решаващ фактор за липсата на ефективен и ефикасен режим на конфискация.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ