Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Национални доклади относно пенитенциарната система
 
Национален доклад - България (Adobe PDF, 275 KB, само на английски език)

Национален доклад - Испания (Adobe PDF, 1.15 МB, само на английски език)

Национален доклад - Белгия (Adobe PDF, 343 KB, само на английски език)

Национален доклад - Германия (Adobe PDF, 277 KB, само на английски език)

Национален доклад - Литва (Adobe PDF, 357 KB, само на английски език)

Националните доклади представят информация за пенитенциарната система в България, Белгия, Германия, Литва и Испания. Информацията съдържа: (1) законодателство и други приложими актове, уреждащи пенитенциарната система; (2) структура на системата (вид и брой места за лишаване от свобода, местоположение, управление и т.н.); (3) статистически данни (затворна популация, капацитет на местата за лишаване от свобода, категории лишени от свобода, бюджет и др.); (4) изследвания и доклади от национални и международни институции и организации, работещи по въпроси, свързани със затворите; (5) допълнителна информация за пенитенциарната система.

Националните доклади са разработени на основата на Методологията за събиране и анализ на информация за пенитенциарната система в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC).
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ