Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти
 
На 1 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията положи началото на инициатива, чиято цел е да се подобри интеграцията на уязвими групи мигранти – жени, деца и жертви на трафик.

Проектът „Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (ASSESS) има за цел да проведе мониторинг и оценка на ефективността на интеграционните мерки за уязвими групи мигранти чрез преглед на силните и слаби страни в прилагането на Общите основни принципи за интеграция на мигранти. Оценката ще спомогне да се идентифицират добри практики, както и да се инициира обменът на такива практики между страни-членки на ЕС с различни миграционни модели, режими и опит. Като вземе предвид специфичните уязвими страни и предизвикателства в интеграцията на граждани на трети страни (жени, деца и жертвите на трафик), проектът ще предложи ясно разписана методология и специфични индикатори за интеграция на тези уязвими групи мигранти.

Основните цели на проекта са:

 • Да се разработят стандартизирани методи за мониторинг на интеграцията на уязвими мигранти, приложими в целия ЕС;
 • Да се извърши оценка на ефективността на интеграционните политики и мерки за уязвими групи мигранти (жени, деца и жертви на трафик);
 • Да се формулират препоръки за подобряване на интеграцията на уязвими групи мигранти (жени, деца и жертви на трафик) на територията на ЕС, включително да се идентифицират добри практики в тази област;
 • Да се повиши чувствителността на заинтересованите страни в държавите-членки за необходимостта от разработване интеграционни политики, които вземат предвид специфичните обстоятелства на уязвимост на отделните групи мигранти, свързани с изключване, експлоатация и трафик.

 • Главните дейности по проекта са:

 • Преглед на съществуващите механизми на мониторинг на интеграцията на мигрантите и на уязвимите групи мигранти на европейско и национално ниво (в 10 страни-членки).
 • Оценяване на ефективността на интеграционните мерки за уязвими групи мигранти (жени, деца и жертви на трафик) в 10 страни-членки на ЕС.
 • Събиране и обмен на добри практики в областта на интеграцията на уязвими групи мигранти.
 • Разпространение на европейско и национално равнище на ключови препоръки и на изработената методология.

 • Проектът се изпълнява в десет страни-членки на ЕС, които имат различни миграционни модели и опит в управлението на миграционните процеси и интеграцията на мигранти. Съответно, проектът се изпълнява от консорциум от 10 организации:

 • Център за изследване на демокрацията – координатор на проекта (България)
 • Институт за човешките права „Лудвиг Болцман“ (Австрия)
 • Център за миграционни и интеркултурни изследвания към Университета в Антверпен (Белгия)
 • Гръцка фондация за европейска и международна политика ELIAMEP (Гърция)
 • Централноевропейски университет (Унгария)
 • Център за социални изследвания и политики, CENSIS (Италия)
 • Фондация „Хора за промяна“, PfC (Малта)
 • Лазарски Университет (Полша)
 • People in Need, PiN (Словакия)
 • ACCEM (Испания)

 • Проектът ASSESS е съфинансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Проектът стартира на 1-ви ноември 2013 г. и се изпълнява до април 2015 г.  Проектът е съфинансиран
  от Европейския съюз.

  * Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на Центъра за изследване на демокрацията и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.
   
  CSD.bg
   
  E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
     © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ