Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: „Корупция и антикорупция в България: 2012 – 2013 г.“
 
На 29 ноември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Фридрих Еберт“ представиха ежегодния доклад на Центъра за годишните индекси за равнището и динамиката на корупцията в България за 2012 - 2013 г. По време на събитието бяха представени последните данни от Системата за мониторинг на корупцията (СМК), разработена от Центъра за изследване на демокрацията и агенция Витоша Рисърч.

Г-жа Регине Шуберт, Директор на Фондация „Фридрих Еберт” за България, приветства сътрудничеството между двете организации и изрази своето разочарование от липсата на напредък в борбата с корупцията, основен проблем за България, отбелязван многократно от Европейската комисия. В този смисъл тя изрази надежда, че новото правителство ще изпълни обещанията си свързани с противодействието на корупцията, и че през следващата година ще може да се види една по-позитивна картина.

Г-н Александър Стоянов, Директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията, представи последните данни от Системата за мониторинг на корупцията, като посочи, че равнището на корупционните действия сред населението и бизнеса не се е променило значително спрямо предходната година. Той отбеляза, че за някои административни услуги използването на корупционни практики се е превърнало в обичайно поведение за справяне с текущите проблеми. Като основна причина за това г-н Стоянов изтъкна липсата на промени в обществената среда, която е благоприятна за такъв вид дейности. Въпреки че корупционният натиск от страна на държавните служители намалява, броят на гражданите, които биха предложили подкуп, без да им е поискан такъв, се е увеличил. Нивото на корупция сред бизнеса не е претърпяло съществени промени от 2007 г. насам.

Д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма в Центъра за изследване на демокрацията обобщи работата на държавните органи и специализираните антикорупционни звена в България. Анализът сочи, че един от основните фактори за високите нива на корупция са непоследователните действия или бездействието на компетентните държавни органи. Това води до изключително ниски нива на обществено доверие към тях. Особено тревожно е, че към списъка с институции с ниско ниво на доверие тази година е включен и Конституционният съд, който би трябвало да е коректив на законодателната власт и да гарантира спазването на Конституцията на България. Освен това са регистрирани изключително ниски нива на наказуемост на корупционните действия, което допълнително деморализира обществото.

Д-р Филип Гунев, Старши анализатор в Програма сигурност на Центъра за изследване на демокрацията, представи анализ на дейностите на органите за превенция и противодействие на корупцията. Той отбеляза, че поради ниския капацитет по отношение на човешките ресурси, особено за разследване на корупцията по високите етажи на властта, България на практика няма независими, политически необвързани разследващи органи. Поредицата от структурни реформи през последната половин година е довела до практическо спиране на работата на антикорупционните органи в полицията и приходните агенции.

Програма (Adobe PDF, 988 KB)
Медиен съветник (Adobe PDF, 72 KB)
Съобщение за медиите (Adobe PDF, 416 KB)
Презентация, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 0,99 MB)

Антикорупция

Предходни събития

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ