Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
 
Пълен текст (Adobe PDF, 989 KB)

Настоящата публикация разглежда системите и инструментите за противодействие на корупцията в полицията в няколко европейски държави и в България. За да бъдат ефективни усилията в тази насока, те трябва да се базират на система от независими и взаимно контролиращи се институции, подсигурени с нужните правомощия и ресурси. В доклада се акцентира на опита на Великобритания и Белгия, където антикорупционните системи и инструменти се изграждат и усъвършенстват през последните две десетилетия. Наред с институционалната и правна уредба се разглеждат конкретни мерки и тактики (като анализ на заплахите, тестове за лоялност и др.), които са допринесли за успеха на антикорупционните усилия. Опитът на Румъния и България също е представен, като се анализират и някои от основните проблеми и пречки пред ефективността на противодействието на корупцията в правоохранителните органи.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ