Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Организирана престъпност и борба срещу престъпността в Западните Балкани
 
Пълен текст (Adobe PDF, 957 KB)

Публикацията (ed. Forte, R., Sapucca, 2013) предлага описание на ситуацията по отношение на организираната престъпност в Западните Балкани както в общ план, така и в отделни държави - Хърватска, Македония, Сърбия и Черна гора. Специален фокус е поставен върху законодателството в България по възстановяването и управлението на активи, придобити от престъпна дейност, като то е използвано за съпоставка с консолидирания подход, прилаган в Италия, по отношение на тези въпроси. Публикацията включва и изследване на приложимостта на италианския модел в държавите от Западните Балкани.

Автор на главата, отнасяща се до управлението и разпореждането в България с отнети имущества, придобити от престъпна дейност, е Атанас Русев, научен сътрудник към Центъра за изследване на демокрацията. Тя разглежда ситуацията с обезпечените и отнети имущества в България, и проблемите с управлението и опазването на възбранените недвижими имоти в следсъдебната фаза и с продажбата на конфискувано имущество. На тази база са отправени препоръки за подобряване на опазването на конфискуваните имущества, процедурите по продажба и целевото предоставяне на конфискувани недвижими имущества.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ