Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Работна среща: Подготовка на антикорупционната програма в Република Македония
 
На 3-4 септември 2013 г. се проведе работна среща между експерти от Центъра за изследване на демокрацията, партньорите от Македонския център за международно сътрудничество (MCIC) и Института за демокрация "Societas Civilis". Домакин на срещата беше MCIC, Скопие. Срещата беше част от дейността на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) и антикорупционната програма на USAID в Република Македония. Тя послужи за подготовка на предстоящето обучение по приложението на Системата за мониторинг на корупцията (СМК) и изготвянето на македонския Доклад за оценка на корупцията. Сред основните теми, обсъждани на срещата, бяха техническите и организационни особености за приложението на CMS в Република Македония и в други страни от ЮИЕ, срокът и формата на първото социологическо изследване, необходимите ресурси и методологически компоненти като например въпросника и цялостната логиката на изследването. В допълнение беше дискутирана общата рамка за оценката на корупцията в Република Македония. Основен фокус беше поставен върху нуждата от цялостна оценка на проникването на корупцията в икономиката на страната и обществото. Бяха дадени инструкции за изготвянето на анализ на местната правна и институционална среда за борба с корупцията, например специалните отдели за борба с корупцията към правоприлагащите институции, съдебната система, държавната администрация и т.н. В заключение, експертите от Центъра и местните партньори обсъдиха съдържанието и структурата на македонския Доклад за оценка на корупцията.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ