Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
CSD Policy Brief No 40: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
 
Пълен текст (Adobe PDF, 626 KB)

Енергийната сигурност е от особено значение за България. Най-голямата заплаха за националната сигурност на страната е бедността и особено енергийната бедност. Непрозрачният енергиен сектор сериозно подкопава икономическото развитие на страната. Създаването и редовното прилагане на утвърдени механизми на мониторинг може да е ключово за изграждането на адекватни политики в тази област.

Международният индекс на рисковете за енергийната сигурност, разработен от Института за енергетика на 21-ви век към Американската търговска камара показва, че от 1980 г. насам България заема една от най-лошите позиции и номинално и в сравнение със средното за ОИСР. През 2012 г. тя е на 73-то място от общо 75 държави. Стойностите на индекса за страната за периода са средно 158% по-високи от тези на ОИСР, макар да бележат спад.

Индексът на рисковете за енергийната сигурност на България (ИРЕС) е нараснал от 2010 г. насам. Тази промяна в сравнение със средното за ОИСР равнище се основава на тревожни тенденции по отношение на високото ниво и силното колебание на разходите за енергия, които според резултатите от ИРЕС са се увеличили повече от 10 пъти през последните 3 години (от 2009 г.), достигайки през 2012 едно от най-високите нива след 1980 г.

Сред основните рискови фактори за българската енергийна сигурност е високата зависимост от внос на изкопаеми горива и най-вече на газ. Много високата концентрация на българския газов пазар (монопол на доставките и разпределението) предоставя много възможности за рентиерство и липса на прозрачност в сектора. Българското участие в различни национални, регионални и международни газови проекти, би могло да намали риска за енергийната й сигурност, но само ако се основава на ясни приоритети и обективен анализ “разходи – ползи”.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ