Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: Индекс на рисковете за енергийната сигурност на България
 
На 25 септември 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите на България в Международния индекс на рисковете за енергийната сигурност, разработен от Института за енергетика на 21-ви век към Американската търговска камара. Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, откри събитието, като подчерта значението на енергийната сигурност за България и спомена, че Центърът има намерение да разработи национален индекс, който да послужи като инструмент за постоянно наблюдение на политиките в тази област.

Г-н Мартин Цанов, анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи международния индекс като полезен инструмент при определянето на основните рискове за енергийната сигурност, който може да се използва и при разработването на препоръки за политики в тази насока. Като основни изводи за България г-н Цанов посочи необходимостта страната да намали зависимостта от вноса и да разнообрази доставчиците на енергийни източници, да насърчи употребата на местни и възобновяеми енергийни източници и да понижи енергийното потребление чрез въвеждането на енергоспестяващи технологии.

Индексът отбелязва значителен напредък в областта на енергийната сигурност в България от 1980 г. (първата година на проучването), но и покачване на риска от 2011 г. насам. Основните предизвикателства пред страната са високите разходи за внос на изкопаеми горива като дял от БВП и променливият разход за енергия, които отразяват зависимостта от вноса от ограничен брой доставчици и високите нива на енергийна бедност.

България отчита по-нисък риск спрямо средното за ОИСР по отношение на емисиите на въглероден диоксид, разхода за енергия за транспорт и общата консумация на глава от населението. Тези сравнително ниски нива на риск са най-често срещани при страните в преход и са знак за енергийна бедност. Г-н Цанов подчерта, че развитието на газовия пазар като най-добра възможност за диверсификация на енергийните източници е и една от най-ефикасните стратегии за понижаването на енергийния риск за България и би довела и до понижаването на цените на електроенергията.

По време на дискусията г-н Иван Иванов от политическа партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) приветства представянето на индекса и изтъкна достойнството му на полезен инструмент за създаване на политики. Той се съгласи с тезата, че България трябва да развива газовия пазар, въпреки че според него изгледите за развитието на газопровода „Южен поток“ са доста неясни. Строежът на АЕЦ Белене беше определен като неблагоприятен за енергийната сигурност на България, тъй като е дългосрочен и много скъп ангажимент, който носи рискове от корупционни практики и липса на прозрачност, особено с оглед на намалялото потребление на електроенергия през последните месеци.

Съобщение до медиите (Adobe PDF, 407 KB)
Програма (Adobe PDF, 210 KB)
Презентация на г-н Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 942 KB)

Медийно отразяване
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ