Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Енергийната сигурност на България: Европейска и международна рамка
 
На 7 юни 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на енергийната сигурност на България. Д-р Огнян Шентов, председател на управителния съвет на Центъра, откри събитието и подчерта усилията на организацията за насърчаване на реални политики в енергийния сектор с въвеждането на най-добрите международни практики в тази област. Специален гост и основен говорител на събитието беше г-н Стив Юле, вицепрезидент на Института за енергетиката на 21-ви век към Американската търговска камара.


Г-н Юле започна своето представяне с информация за начина на конструиране на Индекса на риска за енергийната сигурност на САЩ (Index of US Energy Security Risk). Индексът се състои от 37 компонента, допринасящи за открояването на политики и други фактори, които имат позитивно или негативно влияние върху енергийната сигурност на САЩ, както и за прогнозиране на развитието на сектора. Г-н Юле представи и Индекса на риска за международната енергийната сигурност, разработен с цел сравнение между САЩ и други държави. България се нарежда на 71-во място сред 75-те страни най-големи потребители на енергия в света, което г-н Юле обясни с високите равнища на енергийна интензивност на българската икономика, с необходимостта от внос за покриване на по-голямата част от енергийните нужди на страната, както и с високите разходи в енергийния сектор.

Г-н Юле изтъкна ползите, които шистовият газ е донесъл на американската икономика, като подчерта, че той е понижил значително риска за енергийната сигурност на страната и същевременно е намалил цените на природния газ, като е довел до тяхното отвързване от цената на суровия петрол. По-малкият риск за енергийната сигурност на САЩ от своя страна понижава риска в целия останал свят, най-вече в Европа, тъй като газът, който би отишъл за САЩ, се пренасочва към други дестинации. Г-н Юле подчерта, че екологичните съображения, на които стъпва енергийната политика на ЕС, изглежда и пречат да се възползва пълноценно от наличните енергийни ресурси, по-специално природен газ (вкл. шистов газ), който би могъл да задоволи потребностите на Европа за следващите 40 години. В отговор н.пр. г-н Райвегер, посланикът на Австрия в България, изтъкна необходимостта политическите приоритети да бъдат поставени върху подобряване на енергийната ефективност и намаляване на енергийните потребности, които да заместят зависимостта от добива на още изкопаеми горива. Г-н Пфане, икономически референт в Посолството на Федерална Република Германия в София, отбеляза, че климатичните промени трябва да останат основен приоритет за Европейския съюз, и че развитието на възобновяеми енергийни източници трябва да бъде приоритетно пред добива на изкопаеми горива.

Посланик Илиян Василев отвори дискусията след встъпителните думи на г-н Юле, като предложи в международния индекс на риска за енергийната сигурност да бъде включено и влиянието на политическите фактори, касаещи енергийната сигурност. Той подчерта, че България трябва да се фокусира върху максималното развиване на местните природни ресурси, за да подобри енергийната си сигурност и да намали ценовите равнища. Проф. Пламен Цветанов от Българската академия на науките подчерта важността от изготвяне на енергийни политики, съобразени с националния интерес, наличните ресурси, и надеждна информация. Бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков отбеляза, че енергийната политика на България трябва да вземе предвид изискванията на Европейския съюз, но не за сметка на собствените си нужди и възможности. Според г-жа Теодора Георгиева, управляващ директор на „Набуко България”, проектът предлага една от малкото възможности за диверсификация на енергийния микс на страната, за преодоляване на зависимостта от вноса и съответно намаляване на цените на енергията в страната.

Галерия

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ