Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2013
 
На 30 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2013 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Предходните издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. Резултатите на страните в годишника се наблюдават внимателно от международните инвеститори, което прави данните за 2013 г. още по-важни за представените икономики. Тази година България заема 57-мо място от общо 60 държави, с три позиции по-назад спрямо 2012 г.
Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията обобщи основните резултати от изследването. Той подчерта, че слабото класиране на България е резултат от дългосрочните проблеми на българската икономика: слаба държавна администрация, ниско квалифицирана работна ръка и лошо управление на бизнеса. Според г-н Стефанов, основното предизвикателство за новото правителство е създаването на дългосрочна и интегрирана стратегия за икономически растеж, която да осигури предвидимост и стабилност за бизнес сектора.

Според подробния анализ на г-н Мартин Цанов, анализатор към Икономическата програма на Центъра, България е отбелязвала постепенен растеж на конкурентоспособността до 2009 г., след което рязко поема към последните места в общото класиране. Страната е на първо място в класацията по лесно стартиране на бизнес и се възползва от висока ценова конкурентоспособност, но обемът на производството е все още нисък. Основни проблеми пред растежа на икономиката са неефективната държавна администрация, корупцията и нарастващата разлика в доходите на населението.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра, коментира положителния растеж на български компании, които имат успех и на международните пазари благодарение на инвестициите в разработването на нови продукти. Според него българската икономика може да постигне значителен растеж само ако местните предприятия участват и на чуждите пазари. Той също така посочи, че очаква инвестициите в тази насока да се увеличават през следващите 15 години.

Д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра, направи обзор на енергийния сектор и изтъкна, че цените на електроенергия за стопански потребители са сравнително по-ниски спрямо останалите държави-членки на ЕС. Той отбеляза подобрение в енергийната интензивност на българската икономика. Г-н Стефанов допълни темата, като подчерта, че въвеждането на цялостна дългосрочна стратегия за устойчивото развитие на сектора и инвестирането в нови технологии за енергопроизводство от възобновяеми енергийни източници са от огромно значение за подобряването на българската конкурентоспособност.


Програмният директор на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network) за България г-н Ангел Милев сподели, че от гледна точка на бизнеса един от основните проблеми за развитието на икономиката е липсата на координирана стратегия за развитие, която да обхваща всички икономически сфери, както и публичен орган, който да отговаря за въвеждането й в сила. Той потвърди тезата на г-н Ялъмов, че успешният бизнес се основава на иновациите и запълването на пазарни ниши.

Доц. Теодора Георгиева, главен експерт във Фондация „Приложни изследвания и комуникации” обясни, че връзката между научните дейности и бизнеса е ключов елемент за развитието на икономиката. В България тя се осъществява предимно на базата на лични връзки между бизнес лидери и научни експерти. Тези връзки трябва да бъдат институционализирани, за да се извлекат максимално ползите от установеното сътрудничество.


Медиен съветник (Adobe PDF, 436 KB)
Програма (Adobe PDF, 223 KB)
Съобщение до медиите (Adobe PDF, 241 KB)
Презентация на г-н Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията (Adobe PDF, 495 KB)

Медийно отразяване

Предходни събития

Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2012
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2011
Публична дискусия: Международната конурентоспособност на България 2010
Пресконференция: Международната конурентоспособност на България 2009
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2008
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2007
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България: тенденции и предизвикателства, 2006
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ