Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: Публично-частното партньорство: институционални дефицити и граждански алтернативи
 
На 16 май 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира във Варна кръгла маса на тема „Публично-частното партньорство: институционални дефицити и граждански алтернативи”. На събитието присъстваха представители на неправителствени организации, читалища, общинската администрация и културни институти.

Д-р Любомир Кутин, като участник в авторския колектив, представи основните идеи от доклад по темата, който в момента се подготвя от Центъра за изследване на демокрацията. Той посочи, че партньорството между публичните власти и гражданския сектор има широки измерения и важни отговорности. От успешното им изпълнение зависи в голяма степен здравето на едно общество.

В последвалата дискусия най-голям интерес предизвикаха идеите за промени в нормативната уредба в сферата на читалищата и библиотечната дейност. Според г-жа Добринка Добрева от читалище „Васил Левски 1945”, уникалните български културни организации трябва да получат повече възможности за финансиране чрез проекти, основани на програма с ясен регламент, прозрачни правила и оценки, основани на обективни показатели.

Г-жа Любка Тодорова от читалище „Просвета 1927” сподели, че определянето на читалищата, които попълват статистически формуляри не се основава на принципите на представителната извадка. В нея попадат много по-често едни и същи читалища, които развиват активна дейност. Така се създават предпоставки информацията да се изкривява. Тя не е обвързана с реално измерими данни, които читалищата да могат да удостоверят във всеки момент. По този начин всеки читалищен секретар може произволно да манипулира отразените резултати от своята дейност.

Г-жа Саша Стаева от Регионалния консултативен и информационен център „Читалища” изтъкна, че информацията, която събират за читалищата не винаги се обработва на време и Регистърът в Министерство на културата не съдържа актуална информация.

Г-жа Кристияна Димчева от Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна отбеляза, че вече няколко години се отлага приемането на стандарти за библиотечната дейност, които да позволят по-ефективно и справедливо разпределение на публичното финансиране на библиотеките в областните центрове, читалищата, училищата и университетите.

Г-жа Станислава Генкова от Община Варна информира, че ангажираните консултанти в процеса на подготовката на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата са обърнали специално внимание на възможността за активно гражданско участие. В този процес от особено значение са читалищата, които ще бъдат обособени като съвременни информационни центрове не само в сферата на културата, а и в много по-широк кръг публични дейности.Съществуващата читалищна мрежа във Варна предстои да бъде адаптирана към новите обществени и икономически условия.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ