Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Стартира проектът FLAGSHIP
 

“С поглед към бъдещето”, “големите социетални предизвикателства”, “форсайт подходи и методи на сценария”, “основана на доказателства политика”, “мулти-дисциплинарно управление“. Това са основните теми в наскоро стартирал изследователски проект, подкрепен от Седма рамкова програма на Европейската комисия. Проектът „Проспективен анализ на големите социетални предизвикателства и иновативни политики“ (FLAGSHIP) се осъществява от международен екип, включващ представители на изследователски организации, неправителствени аналитични центрове, институти по обществена политика, университети и консултантски компании. Проектът FLAGSHIP има за цел да насочва промените, подкрепяйки преминаването към нов тип публични политики. За разлика от политиките, адаптиращи се към промените в краткосрочен план, новият тип политики ще бъдат тези, създадени с предварителната нагласа за възприемане и управление на промените. Проектът ще използва проспективни анализи за формулирането на политики „с поглед към бъдещето“ на основните предизвикателства, с които се сблъсква Европейския съюз и света като цяло. Проектът FLAGSHIP ще анализира възможни и алтернативни сценарии на дългосрочни демографски, законови, икономически, социални и политически еволюции в Европа, като не пренебрегва и глобалния гео-политически контекст. Изследователските дейности са насочени към справяне с големите социетални предизвикателства в дългосрочен план като имат за цел постигането на баланс между научен напредък в съответните методологически подходи и развитието на конкретни политики.

Проектът се осъществява от мулти-дисциплинарен екип с доказан опит и постижения в проспективните анализи, основани на качествени и количествени методи. Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) е част от този амбициозен изследователски замисъл, допринасяйки със своя експертен потенциал както по отношение на разработване и прилагане на иновативни изследователски методики, така и по отношение на формирането и осъществяването на обществени политики. Основан през 1989 г., ЦИД е интердисциплинарен аналитичен център, подкрепящ социалните иновации и институционалните реформи в България и в Европа в редица области, сред които са: икономическа, социална и законодателна реформа, въвеждане на принципите на добро управление, антикорупция и скрита икономика, енергийна сигурност и добро управление в енергийния сектор, национална и международна сигурност.

Проектът FLAGSHIP стартира от януари 2013 г. и е с продължителност три години.

За повече информация, моля обърнете се към членовете на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ