Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Изследователи
 

Елена Шиандра
Докторант по криминология, Катедра по международни изследвания, Университет в Тренто, Италия

Прекарах в Центъра за изследване на демокрацията пет месеца като гост-докторант през 2016 г. Работих върху сравнителен проект в областта на международния трафик на културни ценности, а България бе една от страните, които трябваше да представя в подробности. По време на престоя си в Центъра изследвах структурата, моделите и социалната организация на незаконния пазар на антики в България. Екипът на Центъра ми оказваше непрекъснато съдействие в изследователската ми дейност, като подпомагаше контактите ми с държавни институции и ми предоставяше обща информация за равнището на престъпността в страната. Освен че проведох необходимите за разработката ми интервюта, успях да съдействам на Центъра при осъществяването на текущ проект. Оценявам високо това, че Центърът разполага с изследователски екипи в различни области и че имах възможност да участвам в редица семинари и конференции.


Синтия М. Хорн
преподавател в катедра "Политически науки", Western Washington University

Изследователските области на д-р Хорн включват политическия и икономически преход в посткомунистическите държави, правосъдните мерки в условията на преход, въпроси на сравнителното развитие на посткомунистическите държави. Последният изследователски проект на д-р Хорн касае възстановителните механизми в правосъдието в условията на преход и се фокусира върху влиянието на правосъдните мерки в контекста на прехода в посткомунистическите страни. Изследователският труд на д-р Хорн търси отговор на въпросите дали наложените по време на прехода правосъдни мерки, между които лустрацията, отварянето на досиетата и поемането на политическа отговорност, оказват положително или отрицателно въздействие върху процеса на преход в посткомунистическите държави; дали правосъдието в условията на преход води до по-голямо обществено доверие или напротив; влияе ли преходното правосъдие на нивата на корупция и степента на демократизация.

Работата на д-р Хорн в Центъра бе съсредоточена върху казуса на България като част от сравнителен проект за регионалните програми по преходно правосъдие. Въпросите, които това изследване поставя са дали достъпът до досиетата, публичното разкриване и съпътстващият ги подход на правосъдието в условията на преход са накърнили доверието в публичните институции и правителството, в междуличностното доверие и усещането за корумпираност. Центърът за изследване на демокрацията оказа неоценима помощ за извършването на изследователската ми дейност, провеждането на интервюта и осигуряване на релевантна информация за българския опит. Мога да обобщя, че за времето си в Центъра получих важни материали за целите на своето изследване и проведох интервюта, които ще бъдат използвани за сравнителен анализ на българския опит спрямо опита на други държави в Централна и Източна Европа.


Томас Малтби
докторант по Политически науки, University of Manchester

Тримесечният ми опит по програмата за академичен обмен на Центъра за изследване на демокрацията през лятото на 2011 г. бе извънредно полезен. Включването ми към експертен екип от политолози, икономисти и социолози постави добра основа за изследователската ми работа в областта на енергийната политика на България. Експертното мнение и насоки от страна на колегите ми се оказаха неоценими за обогатяването на данните на проучването ми и тяхната по-точна интерпретация. Освен напредъка в докторската ми дисертация, участвах в създаването на национален доклад за българския енергиен сектор. Мога да добавя, че София е изключително интересен град, който си струва да бъде посетен през лятото (както и останалата част от страната, разбира се); екипът на кафетерията на Центъра заслужава похвала за отличната храна, която предлага и която истински ми липсва.

Една от моите статиите, която се позовава на проучването ми за българската енергетика понастоящем се намира в процес на разглеждане за публикуване.

Тук прилагам линк към друга моя скорошна публикация за енергийната политика на Европейския съюз http:// www. sciencedirect. com/ science/ article/ pii/ S0301421512010798#.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ