Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Кръгла маса: „Гражданското общество в системата на културата и образованието“
 
На 28 януари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията организира, в Русе, кръгла маса на тема „Гражданското общество в системата на културата и образованието“.


Г-н Стефко Бурджиев, областен управител на област Русе, приветства участниците в кръглата маса и подчерта важното значение на гражданското общество за осъществяването на нужните реформи в областта на образованието и културата. Като ключови за развитието им той определи усъвършенстването на нормативната уредба с цел постигане на повече прозрачност, както и увеличаването на предоставяните ресурси. В контекста на кандидатурата на Русе за културна столица на Европа за 2019 г. г-н Бурджиев подчерта нуждата от ефективно включване на структурите на гражданското общество в културата. В края на приветствието си г-н Бурджиев отбеляза, че принципите на демократичното ни общество изискват постигане на здравословен баланс между свободата на участниците в образователните и културни процеси от една страна и необходимостта от ясни държавни стандарти от друга.

Г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, направи преглед на проблемите на третия сектора в България като обърна специално внимание на читалищата и училищните настоятелства. Той изтъкна, че недостатъчната прозрачност около дейностите и финансирането на тези два типа НПО, дължаща се на липсата на актуален, всеобхватен и функционален публичен регистър, води до съмнения относно доброто им управление и до предпоставки за злоупотреби. В края на мероприятието г-н Ялъмов увери участниците, че резултатите от проведените дискусии ще намерят място в скорошната публикация на Центъра по темата и ще послужат като основа за формулиране на препоръки за промени на законодателството в сферите на образованието и културата.


Г-жа Ралица Величкова, директор на Български център за нестопанско право, представи международни индикатори за състоянието на гражданския сектор в България, разкриващи като основни слабости липсата на финансова и институционална устойчивост. Според нея задълбоченият и надежден анализ на сектора се затруднява значително от разпокъсаността и липсата на информация. Г-жа Величкова коментира и отделните мерки, заложени в новоприетата Стратегия за подкрепа на развитие на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г.

Д-р Любомир Кутин, заместник-директор на Русенската държавна опера, изреди компонентите, нужни за съставянето на работеща национална стратегия за развитие на образованието и културата. Осен това той обобщи уникалните характеристики на двата сектора и нуждата от широко взаимодействие между държавата, академичните среди, бизнес организациите, медиите и неправителствените организации.

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ