Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Иновации.бг 2012
 
Пълен текст на доклада (Adobe PDF, 2.8 MB)
Съдържание на доклада


Ежегодният доклад Иновации.бг осигурява надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите в България и в ЕС, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа,
политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на страната.

През последните 8 години Иновации.бг направи редица конкретни предложения за подобряване на иновационната политика и практика в страната, които бяха подкрепени от бизнеса и научния сектор.

Акцент в Иновации.бг 2012 е анализът на иновационния потенциал на сектора на информационните и комуникационните технологии.


Индекс Иновации.бг и предходни доклади Иновации.бг
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ