Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Регионален семинар: Европейски антикорупционен доклад
 
На 11 декември 2012 г. в София беше проведен първият регионален семинар във връзка с предстоящата работа по изработване на Европейския антикорупционен доклад. Събитието беше организирано от Европейската комисия (ЕК), Генерална дирекция „Вътрешни работи“ в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията. Целта на семинара бе да бъдат информирани заинтересованите страни за работата на Комисията по отношение на антикорупционния доклад и да получат практическа информация от различните партньори за специфични за отделните страни добри и отрицателни практики в противодействието на корупцията.

На семинара присъстваха около сто експерта по въпросите на корупцията от 13 страни-членки на ЕС (Австрия, България, Кипър, Чехия, Гърция, Франция, Испания, Унгария, Италия, Португалия, Румъния, Словакия и Словения) и от Хърватия. Всяка страна бе представена от експерти от държавната администрация, академичната общност, гражданското общество, бизнеса и медиите. Семинарът бе открит от г-жа Мария Асениус, началник на кабинета на европейския комисар по вътрешни работи Сесилия Малмстрьом, г-н Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията и г-н Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.

В своето изказване г-жа Мария Асениус подчерта, че всяка година ЕС губи близо 120 млрд. евро в следствие на корупционни практики, което засяга пряко между 20% и 25% от всички подписани договори за обществени поръчки. Конфликтите на интереси и липсата на прозрачност при финансирането на политически партии също представлява сериозен проблем, а противодействието на международната организирана престъпност изисква засилване на трансграничното сътрудничество в рамките на ЕС. Г-жа Асениус отчете и тревожните тенденции, видни от последните данни на Евробарометър: трима от всеки четирима европейци продължават да смятат корупцията като сериозен проблем в тяхната страна. Повече от половината европейци смятат, че нивото на корупцията в техните страни се е повишило през последните 2 години, а 40% от тях считат, че близките връзки между бизнеса и политиката спомагат за високите нива на корупция. В този контекст г-жа Асениус определи предстоящия първи антикорупционен доклад като колективния глас на антикорупционните действия в рамките на ЕС, както и като сериозен стимул за укрепване на политическата воля в Европа.

Г-н Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет на Центъра за изследване на демокрацията оцени високо инициативата за антикорупционния доклад, както и Механизма за сътрудничество и проверка, който е доказал своята ефективност в областта на мониторинга на корупцията в България и Румъния. Въпреки че днес корупционния мониторинг е общоприета практика, в края на деветдесетте години, когато Центърът стартира своята Система за мониторинг на корупцията, този подход и самата идея за мониторинг и измерване на институционалните промени се сблъскваше със сериозни проблеми, както от методологическо, така и от политическо естество. Г-н Шентов подчерта и важността за използване на мониторинга на корупцията като социална технология, включително от гледна точка на така наречената партньорска триангулация. Този подход предполага всеобхватни действия за противодействието на корупцията, които се осъществяват чрез сътрудничество между реформистки настроени политици, неправителствени организации и с подкрепа от страна на международни партньори. Добра практика в тази насока е инициативата Коалиция 2000, стартирана от Центъра за изследване на демокрацията в края на 90-те години на миналия век.

Г-н Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Република България, оцени високо инициативата за създаване на Европейски антикорупционен доклад, като отбеляза приноса на Хагската и Стокхолмската програми, които предоставят цялостната концепция и необходимите индикатори за общоевропейските действия в областта на борбата с корупцията. Министър Цветанов даде висока оценка на Механизма за сътрудничество и проверка, който допринася за постигане на най-високите европейски стандарти в разглежданите области. България, посочи г-н Цветанов, все още е сред страните, в които корупцията е сериозен обществен проблем, но по изготвянето и приемането на стратегии, страната е може би на първо място. И в България корупционният натиск е изразен най-ясно при обществените поръчки, където годишните обороти са от порядъка на 4 - 4,5 млрд. лева. Г-н Цветанов подчерта, че назависимо от трудностите, страната продължава да увеличава своя административен капацитет и да изгражда нови структури, което създава условия за по-всеобхватни разследвания в областта на измамите с европейски средства.

Г-н Якуб Боратински, началник на отдел „Борба срещу организираната престъпност“ в Генерална дирекция „Вътрешни работи“ на ЕК, представи заложените идеи и структурата на предстоящия Антикорупционен доклад на ЕС. В доклада ще бъде възприет избирателен подход, който ще позволи на всяка страна-членка да се концентрира върху най-важните си проблеми, както и върху въздействието на изпълнението на заложените антикорупционни политики. Дефинирането на корупцията в рамките на доклада ще бъде сравнително широко и проблемите ще се разглеждат „случай по случай“, без непременно да се сравняват отделните страни по предварително заложени критерии. Докладът ще използва широк набор от налични източници на информация, а оценката на ЕС ще се прави не от страните членки, а от Европейската комисия, с подкрепата на независими експерти от средите на неправителствените организации и академичната общност. С това се цели постигане на по-голяма независимост и обективност на оценката за реалното състояние и противодействието на корупцията. Първият Европейски антикорупционен доклад ще има акцент в областта на обществените поръчки и ще включва и доклади по страни; анализът на специфични корупционни предизвикателства и проблеми ще завършва с препоръки към антикорупционната политика на национално и европейско равнище.

Програма (Adobe PDF, 381 KB, на английски език)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ