Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Семинар за обмяна на добри практики – Лондон, 24-27 април 2012 г.
 
По време на четиридневното си посещение в Лондон през април 2012 г. представители на ЦИД, на отдел „Вътрешна сигурност“ на МВР и на румънската Генерална антикорупционна дирекция проведоха работни срещи с антикорупционните звена на британската Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност (SOCA), Лондонската полиция (MET) и Британската агенция за граничен контрол (UKBA). Основна цел на тези срещи бе обмяната на опит и споделянето на добри практики в сферата на антикорупционните разследвания. Домакините направиха преглед на общата институционална рамка на антикорупционните звена, натоварени с превенцията и противодействието на полицейската корупция във Великобритания. Участниците в семинара обсъдиха британския опит, свързан със създаването на отдели за професионални стандарти, прилагането на тестове за лоялност, използването на техники за извличане на информация, методологии за оценка на риска и др.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ