Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Конференция: Транс-анадолски газопровод: предизвикателства и перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите
 
На 28-29 сeптември 2012 г. в Истанбул, Турция, беше проведена конференция на тема "Транс-анадолски газопровод: предизвикателства и перспективи за страните от Черноморския басейн и на Балканите." Събитието бе организирано с подкрепата на Entrepreneurship Development Foundation и включваше участници от Турция, Полша, Румъния, България, Грузия, Армения, Азербайджан, Русия, САЩ и Великобритания.Г-н Руслан Стефанов, Директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, участва в два от панелите свързани с перспективите за развитие на пазарите на газ в Черноморския басейн и прозрачността на приходите от транзита на нефт и газ в Грузия, България, Турция и Украйна. В презентацията си г-н Стефанов обобщи някои от най-важните въпроси, свързани със сигурността на доставките на газ в региона, с особен акцент върху ситуацията в България. Сред основните предизвикателства за развитието на независими газови пазари на Балканите и в частност в България, бяха откроени високата зависимост от внос от Русия (почти 100%), недостатъчната регионалната интеграция, липсата на политиическа тежест в международните преговори и дълбоко вкоренените управленски проблеми, свързани с историята на силни руски лобита, недостатъчната регионална интеграция и рентиерството в поведението на държавния енергиен сектор. Презентацията бе фокусирана и върху геополитическото и икономическото значение на големите международни проекти за газопроводи, заключвайки, че новите маршрути биха донесли някои предимства по отношение на сигурността на доставките на газ, но тези предимства далеч не са хомогенни за всички страни от региона.

По време на дискусиите г-н Стефанов представи и анализ на тема "Прозрачност на транзита на нефт и газ в България." Като основни пречки за прозрачността в транзита на нефт и газ в България бяха посочени ограничения надзор от Европейската комисия и пълната липса на конкуренция, видима от това, че българксата транзитна мрежа е запазена за един единствен доставчик до 2030 г. и също така се обслужва от две дружества под един и същ държавен монопол ("Булгаргаз" и "Булгартрансгаз"). Заключенията се основават на доклада „Нива на прозрачност при транзита на газ и нефт през България, Грузия, Турция и Украйна", който предлага първата по рода си оценка на процеса на преминаващите транзити на природен газ и петрол в региона. В доклада се отбелязва, че всяка една от горепосочените държави е изправена пред сериозни пропуски в прозрачността на своите дейности, свързани с преноса на нефт и газ, докато достъпът до информация за транзитните тарифи, наличния капацитет и приходите в бюджета е силно ограничен.

Програма (на английски език) (Adobe PDF, 383 KB)
Доклад: The Level of Transparency of Oil and Gas Transit Operations through Bulgaria, Georgia, Turkey and Ukraine (на английски език) (Adobe PDF, 383 KB)
Презентация на Г-н Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията: Hydrocarbon Transit Transparency in Bulgaria (на английски език) (Adobe PDF, 529 KB)
Презентация на Г-н Руслан Стефанов, Център за изследване на демокрацията: SEE Security of Gas Supply - Main Challenges and Perspectives with a Focus on Bulgaria (на английски език) (Adobe PDF, 791 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ