Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Антикорупционни мерки в граничния контрол в ЕС
 
Пълен текст (Adobe PDF, 3.19 MB, само на английски език)

Настоящият доклад, изготвен по поръчка на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) представя корупционните практики и анти-корупционни мерки, наблюдавани в граничните полицейски служби на 27-те държави членки на Европейския съюз. В доклада са съпоставени и анализирани антикорупционните мерки в граничните полицейкси служби в страните-членки, както и стратегиите и инструментите, използвани при разследване на корупцията сред граничните служители. Това проучване има за цел да предостави на граничните служби обща информация за академичните изследвания по темата за корупцията и да анализира механизмите на корупцията и основните антикорупционни мерки, насочени към тях.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ