Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Публична дискусия: Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България
 
България достига едва 15% от международно признатите стандарти по отношение на достъпа до образование на мигранти. Силните и слаби страни в системата на образователна интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в България ще бъдат представени на публична дискусияна 8 юни 2012 г. от 10.30 ч. в Центъра за изследване на демокрацията.

На дискусията ще бъде представен наскоро издаденият Наръчник за образователна интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в страните от Европейския съюз. Наръчникът представя изследователските инструменти и резултати от работата по проекта „Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики“ (INTEGRACE). Изследването обхваща двадесет и седем страни-членки на Европейския съюз, участващи в Европейския бежански фонд, както и Норвегия и страните от Западните балкани (Босна и Херцеговина, Република Хърватска, Сърбия и Черна Гора). В изработените общо тридесет и два национални доклада специално внимание се обръща както на съществуващите слабости в образователната интеграция на децата – бежанци и търсещи убежище, така и на доказани добри практики в тази сфера.

Проведеното широкомащабно изследване послужи за формулирането на препоръки както на национално, така и на общоевропейско ниво. Д-р Мила Манчева от Центъра за изследване на демокрацията ще обобщи опита на България в областта на образователната интеграция на деца бежанци и търсещи убежище и ще представи основните препоръки за подобряване на политиките и практиките в тази сфера. На дискусията ще бъдат обсъдени предложения за подобряване на работата с деца от целевата група в три основни области: осигуряване на достъп до образование; оценка на знанията и установяване на специфичните потребности и качество на образованието. Предложените от Центъра за изследване на демокрацията препоръки са базирани на преглед на съществуващи добри практики в общоевропейски план и проучване на приложимостта им в български контекст.

Представеният Наръчник и препоръки ще послужат за начало на дискусия между представители на държавни институции, работещи в сферата на образованието и интеграцията на бежанци, както и водещи експерти в тези област.

Събития и публикации по тази тема

* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ