Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие: Международни и национални индикатори, ситуацията в България и Полша
 
Пълен текст (Adobe PDF, 1.27 MB)

Публикацията прави преглед на съществуващите практики за измерване на резултатността на съдилищата и управлението на наказателните дела, почиващи на концепции като ефективност и ефикасност, прозрачност, грижа за качеството, определяне на критерии, ориентираност към резултатите и отчетност. Те са разгледани на международно и национално равнище като два компонента на процеса по въвеждане на модел за качество в правосъдието, който все повече набира скорост в Европейския съюз. На национално равнище докладът се спира на постиженията в областта на приложението на индикатори за резултатност в Англия и Уелс, Германия, Холандия, Финландия, Белгия, Франция, Испания и Румъния. Анализира се и законодателната, политическата и стратегическата рамка в България и Полша с оглед на възможното въвеждане на институционални индикатори в системата на наказателното правораздаване на двете страни.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ