Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните-членки на ЕС
 
Цялата публикация (на английски език, Adobe PDF, 9,6 MB)

Съдържание (на английски език, Adobe PDF, 46 KB)

Благодарности (на английски език, Adobe PDF, 41 KB)

Резюме (на английски език, Adobe PDF, 165 KB)

Въведение (на английски език, Adobe PDF, 62 KB)

Глава I. Добри практики в областта на образователната интеграция на деца - бежанци и търсещи убежище (на английски език, Adobe PDF, 6,4 MB)

Глава II. Добри практики за интегриране на деца - бежанци и търсещи убежище: оценяване и оценка на въздействието (на английски език, Adobe PDF, 429 KB)

Препоръки (на английски език, Adobe PDF, 153 KB)

Приложение 1. Методологически насоки за идентификация на добри практики и подготвяне на доклади по страни (на английски език, Adobe PDF, 267 KB)

Приложение 2. Общи методологически насоки за оценяване на добри практики и оценка на въздействието (на английски език, Adobe PDF, 190 KB)

Списък с доклади


Събития и публикации по тази тема

* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ