Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователните системи на страните-членки на ЕС
 


Цялата публикация (на английски език, Adobe PDF, 9,6 MB)

Съдържание

Настоящият наръчник представя изследователските инструменти и резултати от работата по проекта "Интеграция на деца бежанци и търсещи убежище в образователната система на страните от Европейския съюз: оценка и насърчаване на добри практики" (INTEGRACE). Изследването обхваща двадесет и шест страни-членки на Европейския съюз, участващи в Европейския бежански фонд, както и Дания, Норвегия и четири страни от Западните балкани (Сърбия, Черна Гора, Република Хърватска и Босна и Херцеговина). Основният фокус на докладите по страни е върху илюстрирането на успешните практики в образователната интеграция на децата - бежанци и търсещи убежище.

Конструирани са стандартизирани схеми (каталогизиращи таблици) на избрани добри практики. В тях могат да бъдат добавяни резултати от бъдещи изследвания в полето на образователната интергация на децата - бежанци и търсещи убежище, като така се създава отправна точка за сравнителен анализ на добри практики.

Прегледът на добрите практики в тридесет и две държави дава възможност за генерализиращи изводи по отношение на цялостното развитие на политиките и практиките на образователна интеграция на деца - бежанци и търсещи убежище в Европейския съюз.

Също така, наръчникът представя иновативна методология за "огледални" оценявания и оценки на въздействието с цел да бъдат идентифицирани ключовите условия за преносимост и параметрите, благоприятстващи приспособяването в различни контексти на добрите практики в областта на образователната интеграция на деца - бежанци и търсещи убежище.

Събития и публикации по тази тема* Проектът е съфинансиран от Европейския бежански фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ