Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Kръгла маса: Миграционни политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество
 
На 9 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Миграционни политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество”. Специален гост бе г-жа Аленка Првиншек, старши съветник към Международния център за развитие на миграционните политики(МЦРМП - Виена). В своята презентация тя запозна аудиторията със структурата и задачите на МЦРМП, както и с предизвикателствата пред които е изправена дейността му. Г-жа Првиншек се спря на важността на дейностите по Будапещенския процес при създаването на ефективни модели за преодоляване на миграционния натиск. Беше отбелязана и ролята на България като председателстваща страна на една от работните групи, във връзка със създаването на условия за по-ефективно сътрудничество със страните в черноморския регион, със специален фокус върху противодействието на периодичната миграция, трафика на хора, укрепване на граничния контрол и сигурността на личните документи.

Презентацията предизвика дискусия, фокусирана върху предстоящото присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство и въздействието му върху характера на миграцията, ролята на Международния център и необходимостта от нови политики и разработване на транснационални механизми за овладяване и противодийствие на миграцията.

В кръглата маса и дискусията взеха участие представители на МВР, МТСП, ДАНС, ГД „БОП“, Държавна агенция за бежанците, Дирекция „Миграция“-МВР, Институт „Отворено общество, полицейските аташета на Австрия, Испания и Франция.


Програма (Adobe PDF, 179 KB)
Презентация на г-жа Аленка Првиншек, Старши съветник, Международнен център за развитие на миграционните политики, Виена (само на английски език),(Adobe PDF, 146 KB)
 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ