Начало Карта на страницата За контакти Switch to English
www.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
Връзка между организираната престъпност и корупцията
 
Пълен текст (Adobe PDF, 2,84 MB) (само на английски език)

Изследването „Връзка между организираната престъпност и корупцията” бе възложено на Центъра за изследване на демокрацията от Главна дирекция „Вътрешни работи” на Европейската комисия. То е първото по рода си изследване, което системно изучава как в 27-те страни-членки на ЕС организираната престъпност използва корупцията като инструмент за постигане на своите цели.

Основните цели на изследването бяха изясняването на: причини и фактори, които пораждат корупционни действия от страна на организираната престъпност (вкл. от страна на т.нар. „бели якички”); обхват и въздействие на тези корупционни действия върху обществото и институциите; основни корупционни схеми на организираната престъпност, в кои рискови области и как се прилагат в отделните страни-членки на ЕС; добри практики за превенция и противодействие на корупцията, свързана с организираната престъпност; рамка за бъдеща оценка на тенденциите в развитието на връзката между организираната престъпност и корупцията, както и на развитието на съответните контрамерки.

Изследването бе представено през април 2010 г. на среща на представители на вътрешните министерства на 27-те страни-членки на ЕС, а през юли 2010 г. на изслушване на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент.

Кръгла маса: Корупция без граници: връзка между корупцията и организираната престъпност в Европейския съюз

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Начало | Карта на сайта | Прати като линк | Условия | Обяви | RSS фийд Горе     
   © Център за изследване на демокрацията. © designed by NZ